مجهز به بخش های تخصصی و فوق تخصصی آزمایشگاه بالینی

قابل توجه :آزمایشگاه دکتر ناجی علاوه بر بیمه های پایه با بسیاری از بیمه های تکمیلی از قبیل ایران، دانا، پارسیان، ما، رازی، سامان، سرمد، سینا، آرمان سفیران سلامت، بانک مسکن،…طرف قرار میباشد.

مقالات پربازدید