مجهز به بخش های تخصصی و فوق تخصصی آزمایشگاه بالینی

تست قند خون دوساعت بعداز صبحانه (2hpp)

تست قند خون دوساعت بعداز صبحانه (2hpp):

  • زمان ناشتایی لازم ۱۲-۸ ساعت است.
  • پس از انجام نمونه گیری ناشتا ،صبحانه معمول خود را که حتماً در آن مواد قندی موجود باشد میل نمایید و زمان صرف صبحانه بیش از ۲۰ دقیقه نباشد.
  • باشروع صبحانه زمان را یادداشت نمایید.
  •  نمونه گیری بعدی راس ۲ ساعت از زمان شروع صبحانه انجام میشود از اینرو لازم است حتماً قبل از ساعت مقرر در آزمایشگاه حضور یابید.
  • ترجیحاً آزمایش قندخون ناشتا و۲ ساعت بعد از صبحانه هردو دریک روز انجام میشود.
  • در فاصله زمانی ۲ ساعته بین آزمایش ناشتا و پس از صبحانه از مصرف آب نبات، آدامس، شیرینی و قهوه خودداری فرمایید.