مجهز به بخش های تخصصی و فوق تخصصی آزمایشگاه بالینی

تست تحمل گلوکز(GTT)

تست تحمل گلوکز(GTT):
برای انجام این تست لازم است ۱۲-۸ ساعت ناشتا باشید و ضمناً توجه داشته باشید که بدلیل نمونه گیری متعدد لازم است حداقل ۳ الی ۴ ساعت در آزمایشگاه حضور داشته باشید .

مراحل انجام آزمایش:

ابتدا یک نمونه گیری ناشتا انجام و سپس محلول گلوکز باغلظتی که پزشک معالج دستورداده در اختیار شما قرارمیگیرد که بایستی آن را در عرض ۵ دقیقه بنوشید. پس از آن۴-۲  باردر فواصل زمانی یک ساعته نمونه گیری انجام میشود.

نکات مهم:

  • درصورت دارا بودن‌سابقه قند بالا یا دیابت و همچنین در صورت مصرف داروی قند یا انسولین ، قبل از نوشیدن محلول گلوکز مسئول پذیرش و نمونه گیر را مطلع فرمایید.
  • پس از نوشیدن محلول گلوکز در صورت بروز سرگیجه ، حالت تهوع ویا استفراغ آرامش خود را حفظ نموده و مسئول پذیرش را مطلع فرمایید.
  • زمان هر نمونه گیری را یادداشت نموده و سر یک ساعت مسئول نمونه گیری رامطلع فرمایید.
  • در فواصل زمانی نمونه گیری از انجام فعالیت بدنی از قبیل پیاده روی و ورزش، استعمال دخانیات و مصرف موادغذایی خودداری فرمایید.