مجهز به بخش های تخصصی و فوق تخصصی آزمایشگاه بالینی

کلیات

کلیات:

اگرچه برای انجام بسیاری از آزمایشات رعایت ناشتایی طولانی مدت الزامی نیست لیکن نمونه گیری در حالت ناشتا ارجح میباشد. همچنین در خصوص پاره ای از آزمایشات رعایت شرایط خاص علاوه بر ناشتا بودن جهت حصول نتیجه صحیح از آزمایش توصیه شده است لذا از مراجعین محترم تقاضا میکنیم قبل از مراجعه به از مایشگاه اطلاعات مورد نیاز را از وب سایت اخذ و ضمن همکاری با پرسنل آزمایشگاه و رعایت اصول صحیح و الزامات پیش از انجام آزمایش، ما را در انجام هرچه دقیق تر و صحیح تر آزمایشات یاری فرمایند.
تعریف ناشتایی:

بطور کلی منظور از ناشتایی این است که در طول ۱۲ ساعت قبل از انجام آزمایش از خوردن مواد غذایی و آشامیدن مایعات ( بجز آب) خود داری گردد. این گرسنگی نباید بیش از ۱۶ ساعت ادامه یابد زیرا در آن صورت ممکن است باعث نتایج کاذب در آزمایشات گردد. نوشیدن آب میوه ، چای، قهوه، جویدن آدامس، انجام حرکات ورزشی و استعمال دخانیات در مدت زمان ناشتایی ممنوع است. همچنین مصرف داروهایی که توسط پزشک معالج تجویز گردیده با اطلاع قبلی به آزمایشگاه بلامانع میباشد.