مجهز به بخش های تخصصی و فوق تخصصی آزمایشگاه بالینی

آزمایش پرولاکتین(PRL)

آزمایش پرولاکتین(PRL):

  • بهترین زمان برای انجام این آزمایش قبل از ظهر و بین ساعات ۱۲-۹ میباشد.
  • در زمان مراجعه به آزمایشگاه بایستی حداقل ۲ ساعت از بیداری و هوشیاری کامل شما گذشته باشد.
  • برای این آزمایش دوبار نمونه گیری به فاصله ۲۰ دقیقه انجام خواهد شد ، لطفاً در ثبت زمان نمونه گیری و اعلام آن به فرد نمونه گیر دقیق باشید.
  • در فاصله زمانی ۴۸-۲۴ ساعت قبل از مراجعه به آزمایشگاه از تحرک و ورزش سنگین، معاینه و تحریک پستانها، مقاربت جنسی و پوشیدن لباس تنگ خودداری فرمایید.
  • درصورت وجود سابقه پرولاکتین بالا یا مصرف دارو به پذیرش اطلاع دهید.