مجهز به بخش های تخصصی و فوق تخصصی آزمایشگاه بالینی

جمع آوری نمونه ادرار بانوان

جمع آوری نمونه ادرار بانوان:
۱-ابتدا دستهای خود را بطور کامل با آب و صابون بشویید.
۲- ناحیه تناسلی را بطور کامل با آب فراوان شستشو و سپس خشک نمایید.
۳- درپوش ظرف جمع آوری نمونه را طوری باز کنید که دست شما با داخل ظرف و سطح داخلی درب آن تماس نداشته باشد.
۴-مقدار کمی از ابتدای ادرار را بیرون ریخته و سپس ظرف نمونه را حداقل تا نصف آن پر کنید.
۵-چنانچه نمونه را در منزل (خارج از آزمایشگاه) تهیه میکنید حداکثر ظرف یکساعت آن را به آزمایشگاه تحویل دهید و لازم است نمونه جمع آوری شده در فاصله زمانی تا تحویل به آزمایشگاه در محل خنک نگهداری شود.
۶- چنانچه در دوران قاعدگی ( پریود ) میباشید بهتر است نمونه گیری پس از گذشت ۲ روز از اتمام دوران پریود انجام شود. در صورت اجبار بر انجام آزمایش لازم است حتماً مسئول پذیرش را مطلع فرمایید.