مجهز به بخش های تخصصی و فوق تخصصی آزمایشگاه بالینی

پرسش و پاسخ - مراجعین

کروناسلام،خواستم بدونم ازمایش عفونت خون انجام میشه؟
برای افرادمشکوک به کرونا آزمایشات زیر توصیه میشودCBC*ESR*LDH*CRP-Titer

جواب ازمایشچرا جواب ازمایشم و بصورت انلاین نمیتونم بگیرم؟؟
درصورت عدم موفقیت دراخذاینترنتی جواب مواردزیر راکنترل نمایید: 1-تسویه حساب هزینه آزمایش انجام نشده ویا نسخه نقص دارد. 2-جواب شما ازنوع نموداری است(الکتروفورز-اسپرموگرام -سلامت جنین) 3-درموقع پذیرش فاقدشماره تلفن همراه بوده ویا اشتباه ثبت شده است.

چربی خونمیزان نرمال تری گلیسیرید چقدر است؟
تری گلیسیرید کمتر از 150 نرمال محسوب میشود.

آزمایش اورهبرای آزمایش اوره نیاز به آمادگی خاصی میباشد یا خیر؟
فقط کافیست 2 تا 3 روز از مصرف گوشت قرمز خودداری شود.

آزمایش ادرار 24 ساعتهنحوه جمع آوری ادرار 24 ساعته به چه صورت است؟
این آزمایش در گالن هایی که از طرف آزمایشگاه در اختیار شما قرار میگیرد باید انجام شود. لطفا ماده داخل گالن را خالی نکنید. به مدت یک شبانه روز کامل نمونه ادرار خود را داخل ظرف جمع آوری کنید. برای سهولت کار میتوانید زمان اولین نمونه را یادداشت کنید.

آزمایش غربالگری جنیندر صورت انجام آزمایش سل فری دی ان ای آیا لازم است که آزمایش غربالگری دوم هم انجام شود یا خیر؟
بستگی به نظر پزشک معالج شما دارد. گاهی فقط آزمایش آلفا فتوپروتئین درخواست میشود.

آزمایش بارداریآیا برای انجام آزمایش تشخیص بارداری نیاز به ناشتایی است؟
خیر

آزمایش غربالگری جنینزمان مناسب برای انجام آزمایش های غربالگری جنین چه زمانی است؟
بهترین زمان برای آزمایش غربالگری سه ماهه اول بارداری در هفته های 11 تا 13 و برای آزمایش غربالگری سه ماهه دوم در هفته های 14 تا 16 می باشد.

میزان ناشتایی برای آزمایش چربی خون میزان ناشتایی برای انجام آزمایش چربی خون چه مدت است؟
برای آزمایش چربی خون 12 تا 14 ساعت به ناشتایی نیاز است.

آزمایش پرولاکتینشرایط‌آزمایش پرولاکتین‌چیست؟
2 ساعت از زمان بیداری گذشته باشد.بین ساعت 8 تا 10 صبح نمونه گیری انجام شود. 3 روز قبل از انجام آزمایش نزدیکی نداشته باشید.