مجهز به بخش های تخصصی و فوق تخصصی آزمایشگاه بالینی

جمع آوری نمونه ادرار در افراد دارای سوند ادراری

جمع آوری نمونه ادرار در افراد دارای سوند ادراری:

  • در موارد استفاده از سوندهای طولانی مدت برای بیماران، لازم است ابتدا سوند را از محل قبل از اتصال آن به کیسه با یک پنس مسدود نمایید. پس از گذشت.      
  • 1-0.5 ساعت لوله را از کیسه جدا نموده و پس از تمیز نمودن آن با الکل و خارج کردن مقداری از ادرار، باقی ادرار را در ظرف استریل مخصوص جمع آوری ادرار بریزید.