مجهز به بخش های تخصصی و فوق تخصصی آزمایشگاه بالینی

آنتی ژن اختصاصی پروستات(PSA, free PSA)

آنتی ژن اختصاصی پروستات(PSA, free PSA):

  • بیمار ترجیحاً ناشتا باشد.
  • از یک هفته قبل از مراجعه به آزمایشگاه نبایستی معاینه رکتال، کولونوسکوپی و یا بیوپسی از پروستات انجام شده باشد.
  • از ۴۸ ساعت پیش از مراجعه به آزمایشگاه مقاربت یا انزال صورت نگرفته باشد.
  • از ۴۸ ساعت پیش از مراجعه به آزمایشگاه دوچرخه سواری، پوشیدن لباس تنگ و هر عملی که موجب ماساژ پروستات شود انجام نشده باشد.
  • رادیو تراپی و مصرف داروهایی نظیر تستوسترون در نتایج آزمایش موثر بوده و لذا بایستی حتماً به مسئول پذیرش اطلاع داده شود.